Polski rynek nieruchomości – brak polskiego kapitału?

Rynek nieruchomości w Polsce dobrze się rozwija – potencjalni zainteresowani mogą wybierać w ofertach mieszkań, biur, magazynów itd. Tymczasem brakuje na nim polskiego kapitału.

W I półroczu 2019 roku zainwestowano aż 2,76 mld euro w polskie nieruchomości komercyjne – to największa liczba w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Trzeba jednak od razu dodać, że aż 99 proc. kapitał stanowi wkład zagraniczny, a pozostały skromny 1 proc. to polscy inwestorzy. 

Kto inwestuje? W I półroczu 2019 roku największy kapitał był z Azji (38 proc.). Na drugiej pozycji znajduje się Europa Zachodnia (26 proc.) i Afryka (17 proc.).  Przytoczone dane pochodzą z raportu CBRE „Market View. Rynek inwestycyjny IH19”. Polski rynek cały czas się rozwija i stał się atrakcyjny dla inwestorów, którzy widzą w nim znaczny potencjał. 

Analitycy CBRE zauważają jednak, że ten dość niepokojący trend mogłyby zmienić wprowadzone w polskim ustawodawstwie zmiany, np. rozpowszechnienie funduszy REIT (Real Estate Investment Trust). Jako przykład eksperci podają Czechy – u naszych sąsiadów w przypadku nieruchomości komercyjnych lokalny kapitał wynosi obecnie 37 proc. udziału.

Można przypuszczać, że polscy inwestorzy, dysponując dobrymi narzędziami do lokowania kapitału, angażowaliby się chętniej, a z czasem ta ogromna różnica między kapitałem obcym a rodzimym miałaby szansę się wyrównać. 

Czechy są tylko jednym z przykładów, ale można podać ich więcej (np. Niemcy, Holandia itd.), aby wykazać, że zmiany w ustawodawstwie oraz edukacja potencjalnych inwestorów mogą zmienić stosunek lokalnych inwestorów odnośnie do lokowania kapitału w Polsce. 

Karolina, foto: PublicDomainPictures / Pixabay