Obsługa prawna nieruchomości

Bieżąca obsługa prawna oraz podatkowa procesu inwestycyjno-budowalnego to kluczowa kwestia, którą muszą przemyśleć inwestorzy.

Dlaczego warto o nią zadbać?

Inwestycja realizowana na terenie Polski przez polskich czy zagranicznych inwestorów wymaga bieżącej obsługi z zakresu prawa oraz podatków. Warto skorzystać także z fachowego doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami.

Na czym polega taka obsługa procesu inwestycyjnego?

Obsługa obejmuje min. analizy prawno-podatkowe danej nieruchomości i uczestniczących podmiotów, analizy prawne i podatkowe różnych modeli finansowania inwestycji i poszukiwanie najlepszego rozwiązania; bieżącą obsługę prawną, podatkową i księgową; dokonanie oceny stanu prawnego nieruchomości; wsparcie prawne przy staraniu się o kredyt bankowy; ocenę możliwości jej zrealizowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego i o zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, administracyjnych, środowiskowych itd., a także informowania o robotach budowlanych.

Zlecenie takiej obsługi obejmuje zwykle również opracowywania treści umów zakupu, sprzedaży bądź użyczenia nieruchomości, negocjacje dotyczące np. prac projektowych, realizacji robót budowlanych, nadzoru autorskiego, umowy o współpracy z wykonawcami i podwykonawcami, o zastępstwo inwestycyjne itd., a także bezpośrednie ich przeprowadzenie lub pośredniczenie w kupnie, sprzedaży, najmie obiektów. W zakres takiej obsługi wchodzi zwykle także reprezentowanie przedsiębiorców branży budowlanej w zakresie zamówień publicznych; prowadzenie postępowań administracyjnych czy sądowych.

Więcej informacji przeczytany na bso-group.com

Ewelina / pixa / MedinaLab