Jak kupić odpowiednią działkę dla nowego domu?

Pierwszym krokiem do utworzenia nowego domu jest zakup idealnej działki. Musi ona pozwolić swojemu nabywcy na skonstruowanie budynku zgodnie z planem.
Błędem jest sądzenie, że tylko właściciel działki może decydować o tym, co z nią zrobi. Istnieją bowiem dwa dokumenty, które określają prawidłowy sposób uzupełnienia terenu. Niewywiązanie się z zawartych w nich przypisów jest łamaniem prawa.

 

MZP i warunki zabudowy
Z MZP, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można zapoznać się w urzędzie gminy, a czasem na jej stronie internetowej. Potencjalny nabywca działki przeczyta w nim chociażby o tym, jaką powierzchnię może zająć jego budynek, jak prezentuje się dopuszczalna linia zabudowy czy jaki kształt powinna uzyskać bryła obiektu oraz jej dach. Wymagania określane są przez miejscowy samorząd.
Niektóre działki nie posiadają jednak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Interesując się terenem bez MPZP, należy zgłosić się do urzędu gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. O taki dokument może ubiegać się każdy, w swoim wniosku podając, co chciałby umieścić na wybranym terenie. Konieczne jest zdobycie warunków zabudowy jeszcze przed zakupem działki. Może się bowiem okazać, że przeprowadzanie na niej jakichkolwiek prac budowlanych jest niedozwolone.
Uważać trzeba jeszcze na jedną kwestię. Warunki zabudowy stają się bowiem nieważne w momencie, gdy działka uzyskuje MPZP lub gdy mija termin zawarty w dokumencie. Osoby planujące budowę domu muszą o tym pamiętać.
(Fot. Pixabay/darkmoon1968)