Na dolnym śląsku sprawdzą, czym palisz w piecu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczy na ten cel aż pół miliona złotych.

Wszystko to w ramach pilotażowego programu realizowanego w latach 2018-2019 nazwanego „Strażnicy Atmosfery”. Ma on za zadanie poprawę jakości powietrza w regionie. Na liście wydatków są między innymi środki, przeznaczone na zakup czujników pomiarowych do badań powietrza w całym województwie dolnośląskim, poza tym powołani do tego zadania funkcjonariusze straży gminnych będą miały możliwość sprawdzenia jakiego rodzaju popiół zawierają domowe paleniska. Dzięki podjętym działaniom jakość powietrza ma się poprawić, ponieważ wyeliminowane zostaną miejsca, gdzie spala się w piecach paliwa szkodzące naturze.

Ponadto spalanie złej jakości opału oraz odpadów komunalnych będzie karane stosownymi mandatami. Prace te mają na celu także edukację mieszkańców, którzy często nieświadomie od wielu lat spalają po prostu wszystko, co mają pod ręką, traktując śmieci jako doskonałe źródło ciepła dla swojego domu czy mieszkania. Funkcjonariusze mają kompetencje, by pobierać próbki z palenisk znajdujących się w domach, aby następnie przekazać je do laboratoriów. Wyniki pokażą, czym w palone było w konkretnym piecu i czy było to paliwo odpowiedniej jakości dopuszczone do spalania w naszym kraju. Dzięki dotacjom z programu „Strażnicy Atmosfery” wszystkie gminy będą mogły zakupić zarówno pojemniki do pobierania próbek popiołów, jak i pokryć koszty koniecznych badań oraz przeprowadzanych analiz. Planowane jest także zakupienie odpowiednich kamer, czujników i innych tego typu niezbędnych sprzętów.
(MM / Fot. Pixabay/cc0)